Local Voice
Στα τοπικά...

ΟΤΕ: Γκρίζα εικόνα. Η αδυναμία της μετοχής λέει την αλήθεια

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα σε Ελλάδα και Ρουμανία. Διατηρεί τον στόχο για ελεύθερες ταμειακές ροές 500 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2023. Το μήνυμα του Μιχάλη Τσαμάζ.

Το Γ’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν σε €881,0 εκατ., γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο όμιλος.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% στα €811,8 εκατ., καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και μια προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις θετικές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα €71,1 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας καθώς και προωθητικές ενέργειες σε προηγούμενες περιόδους για τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €515,2 εκατ., αντανακλώντας τις προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ό,τι αφορά το
προσωπικό και την ενέργεια, καθώς και τη μείωση των εξόδων ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του ομίλου μειώθηκε κατά 1,5% στα €352,6 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 40,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 0,7%, στα €348,0 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 42,9%. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €4,6 εκατ., μειωμένη κατά €8,0 εκατ., κυρίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους ενέργειας.

Τα κέρδη τρίτου τριμήνου ήταν 150 εκατ. ευρώ, έναντι 160 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €183,3 εκατ., αυξημένες κατά 2,9% από το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών και του δικτύου 5G. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €174,8 εκατ. και €8,5 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €50,7 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2023, μειωμένες κατά 55,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €27,0 εκατ., μειωμένες κατά 66,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρων.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε €671,9 εκατ., μειωμένος κατά 13,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Κατά το τρίμηνο, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟTΕ σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική.

 

 

Μιχάλης Τσαμάζ: Αποδίδουν οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους

«Το τρίτο τρίμηνο, συνεχίσαμε τη δυναμική μας πορεία στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις
σε όλους τους τομείς που διασφαλίζουν τη μελλοντική μας ανάπτυξη και κερδοφορία», επισημαίνει ο CEO.

«Παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, και χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών στη μάρκα COSMOTE και τις κορυφαίες υπηρεσίες που προσφέρει, πετύχαμε σημαντική αύξηση των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών, τηλεόρασης και συμβολαίου κινητής, στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους πελάτες, ενώ το νέο κουπόνι FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις τάσεις αυτές.

Οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους σε όλες μας τις δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και το πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, συνεχίζουν να αποδίδουν. Ως αποτέλεσμα, καταγράφουμε στην Ελλάδα αύξηση της κερδοφορίας EBITDA, αλλά και ένα ισχυρό περιθώριο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του 2023 έχοντας γερές βάσεις για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη στρατηγική μας και την επόμενη χρονιά».

Προοπτικές

Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, τα αυξανόμενα επιτόκια, ο κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟTΕ διατηρεί τη θέση του και το μερίδιό του στην αγορά και συνεχίζει να επωφελείται από τις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή. Ο ΟTΕ αξιοποιεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα στην υλοποίηση FTTH, στην κάλυψη του 5G και στην τεχνολογική του υπεροχή, αυξάνοντας συνεχώς τους πελάτες του. Ο ΟTΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην επέκταση του FTTH και του 5G, καθώς και στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών, τις προηγμένες υπηρεσίες και τη δυνατή μάρκα COSMOTE. Η ζήτηση του FTTH αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τα προγράμματα κρατικών επιδοτήσεων το 2024.

O OTE έχει αναλάβει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών του, με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και τη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής του θέσης στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, παρά τις περιστασιακές καθυστερήσεις στις συμβάσεις έργων ICT στο τρίμηνο, ο ΟTΕ αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε αυτόν τον τομέα, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟTΕ λειτουργεί ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για το 2023, η διοίκηση του ΟTΕ αναμένει αύξηση στην προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) στα επίπεδα του εννεάμηνου, υποστηριζόμενη από πρωτοβουλίες εξοικονομήσεις κόστους σε περιοχές όπως στο κόστος προσωπικού και ενέργειας. Ο ΟTΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του. Σε ομιλικό επίπεδο, οι επιδόσεις αναμένεται να επηρεαστούν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ρουμανία.

Η διοίκηση του ΟTΕ διατηρεί τον στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα €500 εκατ. περίπου, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου θα διαμορφωθούν σε περίπου €620 εκατ., 3% χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη των €640 εκατ., λόγω χρονισμού κάποιων πληρωμών τηλεοπτικού περιεχομένου καθώς και ορισμένων καθυστερήσεων στην υλοποίηση FTTH λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το  προηγούμενο διάστημα.

Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €425 εκατ. περίπου, που αναλογεί σε μέρισμα αξίας €250 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου. To τελικό μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,58878 ανά μετοχή, καταβλήθηκε στις 11 Ιουλίου 2023, ενώ μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εκταμιεύσει το 88% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.