Local Voice
Στα τοπικά...

Γιάννης Τρουπής: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξη για την Αρκαδία

Είναι γεγονός ότι οι αντοχές της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα έχουν δοκιμαστεί μέσα από αλλεπάλληλες και μακρόχρονες κρίσεις, ανατροπές και διακυμάνσεις σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, παρουσιάζοντας μέχρι τώρα αξιοσημείωτες αντοχές.

Τη χρονιά που πέρασε, η Ελλάδα σημείωσε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη με εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων. Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων διευρύνθηκε, με τις νέες εγγραφές στο ΓΕΜΗ να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση, που έχει καταγραφεί στα 10 χρόνια λειτουργίας του. Ταυτόχρονα οι δείκτες της ανεργίας έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουμε δει από το 2010.

Πώς κατάφεραν όμως οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και πολλές από αυτές να αναπτυχθούν μέσα από μία σειρά εξωγενών κρίσεων που βιώσαμε; Οι έκτακτες παρεμβάσεις της Πολιτείας, μετρίασαν σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις τους. Ταυτόχρονα όμως, είδαμε το όφελος από μία σειρά μόνιμων παρεμβάσεων, οι οποίες βελτίωσαν αισθητά το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, όπως περισσότερες από 50 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μεγάλη πρόοδο στην ψηφιοποίηση του κράτους, βελτιώσεις στη διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων κ.ά. Είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν τη δυναμική και την κατεύθυνση εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, η οποία όχι μόνο δεν θα πρέπει να ανακοπεί, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος συνέχισε να αποτελεί τον κύριο συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και του κράτους. Συνεχίστηκε η διεκδίκηση μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και η προσφορά λύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η υλοποίηση χρήσιμων πρωτοβουλιών σε θέματα ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και εξωστρέφειας, καθώς και η ειδική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της περιοχής, που διαθέτουν περιορισμένους πόρους και περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε δίκτυα, πληροφορίες και εξειδικευμένες γνώσεις. Επιπλέον, συνεχίστηκε ο ρόλος του ως συμβούλου του κράτους, με τη μεταφορά αξιόπιστα της φωνής, των αναγκών και των προβλημάτων όλων των επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο και την πρόταση υπεύθυνων λύσεων και μέτρων.

 Οι προκλήσεις, φυσικά, παραμένουν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πίεση ρευστότητας λόγω των ενεργειακών τιμών και της μειωμένης ζήτησης. Η μείωση των επιχειρηματικών κερδών, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους του χρήματος, δημιουργεί εμπόδια στις επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η θετική δυναμική που δημιούργησε η ελληνική οικονομία στο προηγούμενο διάστημα. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να προχωρήσει περαιτέρω η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα για την περιοχή της Αρκαδίας το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Απολιγνιτοποίησης) αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στη βάση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με σύγχρονα και βιώσιμα χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως επίκεντρο την περιοχή της Μεγαλόπολης, είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι μπορεί να συμπαρασύρει αναπτυξιακά όχι μόνο τις όμορες πληττόμενες περιοχές, αλλά και το σύνολο της Πελοποννήσου. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διαθέτει για την επιχειρηματικότητα είναι υπερπολλαπλάσιοι αντίστοιχων πόρων του παρελθόντος και αν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά μπορούν να ενισχύσουν άμεσα και έμμεσα την πραγματική της οικονομία.

Πέρα, όμως, από την αντιμετώπιση των συνεπειών της τρέχουσας αρνητικής συγκυρίας, χρειάζεται να τεθούν οι βάσεις για ταχύτερη και πιο ανθεκτική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Ο επιχειρηματικός κόσμος αναγνωρίζει τις μέχρι στιγμής επιτυχημένες πρωτοβουλίες και εξακολουθεί να υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα σταθερό και αξιόπιστο οικονομικό περιβάλλον, όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν νέες πρωτοβουλίες και επενδύσεις. Η διατήρηση μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελούν ζωτικές προϋποθέσεις για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

  • Η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδα αντιπροσωπεύει μια κατάσταση όπου η χώρα μας αποκτά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και των επενδυτών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η είσοδος σε αυτήν την επενδυτική βαθμίδα είναι αποτέλεσμα διαρκούς συλλογικής και επίπονης προσπάθειας, αλλά και των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει στην οικονομία μας. Η υποστήριξη των πολιτών έπαιξε κρίσιμο ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα.
  • Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ραγδαία αύξηση τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων επενδύσεων, για να διασφαλίσει το μέλλον της και αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί με σημαντικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, θα πρέπει με τολμηρές πολιτικές πρωτοβουλίες να ενισχυθεί η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Με την επέκταση των εξαγωγών σε αυτούς τους τομείς, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων και να ενισχύσει το εμπορικό της ισοζύγιο. Αυτό θα συμβάλει, επίσης, στη μείωση του εθνικού χρέους και στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
  • Κρίσιμη είναι επίσης η υλοποίηση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» άνω των 2 δισ. ευρώ, με έργα υποδομής σε κάθε Περιφέρεια και Δήμο της χώρας.
  • Η εφαρμογή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών σχεδίων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς τη μείωση των ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων, την άρση της απομόνωσης των ορεινών περιοχών και την αποτροπή της ερημοποίησης της υπαίθρου. Με την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, θα δοθεί έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών για όλες τις περιοχές της χώρας. Θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη υποδομών και στην προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην Πελοπόννησο. Οι περιοχές που πάσχουν από απομόνωση, όπως οι ορεινές περιοχές, θα επωφεληθούν από κίνητρα και ενισχύσεις που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το  Επιμελητήριο της Αρκαδίας συνεχίζει να αναλαμβάνει τον ίδιο σημαντικό ρόλο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από το μέλλον. Θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και παράλληλα να διεκδικεί τη σταθερή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Γιάννης Τρουπής, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.