Το ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 100 ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2023, που θα διεξαχθεί από 27/6/2023 έως και 28/7/2023, σε Δημόσια Σχολεία Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στις δημοτικές ενότητες Κηφισιάς – Ερυθραίας – Εκάλης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου 73 & Γορτυνίας) εντός προθεσμίας 5 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από Τρίτη 13 /6/2023 έως & Σάββατο 17/6/2023 και ώρες (9:00-14:00).

Δείτε λεπτομέρειες για τις προσλήψεις